Let yourself be seduced by the technology of the future!

 Are you interested in the future of the automotive industry? We are, thus we are creating it. We are Valeo, a globally renowned supplier for the automotive industry. We develop products that make driving a car more comfortable and safer. We use laser scanners, cameras, radar and ultrasound systems. These technologies allow us to develop unique products that over time will become an indivisible part of every vehicle. We show the direction the development of cars will take in the coming years. For the safety of us all.

Nechte se svést technologií budoucnosti!

 Zajímá vás budoucnost automobilového průmyslu? Nás ano, a proto ji vytváříme. Jsme Valeo, světový dodavatel technologií pro automotive. Vyvíjíme produkty, které dělají řízení automobilu pohodlnější a bezpečnější. Využíváme laserové skenery, kamerové systémy, radarové systémy a ultrazvukové systémy. Díky těmto technologiím vyvíjíme jedinečné produkty, které se postupem času stanou nepostradatelnou součástí každého vozu. Ukazujeme směr, jakým se bude ubírat vývoj automobilů v následujících letech. Pro bezpečnost nás všech.

[sihe_hover id="303"]
[sihe_hover id='326']

How it works in real life

Jak to funguje v praxi?