The first
VALEO TECHNICAL EVENING
of 2017

to be held in our R&D Centre in Prague 10, will look at system and software solutions of object tracking and classification by laser scanner technology, its problems and challenges.

Valeo’s ScaLa laser scanner is the first laser scanner for the automotive volume production. This technology is a key enabler for highly automated driving thanks to its unique combination of a large detection range, wide field of view and accuracy.

Our colleagues Bedřich Lacina, Jiří Křivohlavý a Jan Olšina will be happy to discuss with you on related topics and share with you ideas, with sandwiches and drinks following their presentations.

Date: Wednesday 14.6.2017

Schedule:

Valeo doors open [05:30 PM]
Presentation & open discussion [06:00 PM]
Networking & drinks [08:00 PM]

Topics & speakers

Scala Laser Scanner – Bedřich Lacina
Object Tracking System Functionality – Jiří Křivohlavý
Object Tracking and Classification Software Solutions – Jan Olšina

První
VALEO TECHNICAL EVENING
roku 2017

se uskuteční v našem R&D centru na Praze 10. Uvidíte systémy a softwarová řešení sledování objektů a jejich klasifikaci technologií laserového skenu, související problémy a výzvy.

ScaLa od Valeo je prvním laserovým skenerem pro masovou automobilovou výrobu. Tato technologie je kličovou pro vysoce automatizované řízení díky své unikátní kombinaci velkého detekčního rozsahu, širokého záběru a přesnosti.

Naši kolegové Bedřich Lacina, Jiří Křivohlavý a Jan Olšina s Vámi po prezentacích rádi prodiskutují související témata a podělí se s Vámi o nápady. Občerstvíte se sendviči a nápoji.

Datum: středa 14.6.2017

Program:

[17:30] otevíráme
[18:00] prezentace a otevřená diskuse
[20:00] networking a občerstvení

Témata a řečníci

Scala Laser Scanner – Bedřich Lacina
Object Tracking System Functionality – Jiří Křivohlavý
Object Tracking and Classification Software Solutions – Jan Olšina

Registrer to Newsletter Registrujte se k Newsletteru