Ground Truth Extraction for Autonomous Driving

 Are you interested to get to know more about Ground Truth Extraction technologies in automotive?

Next Valeo technical meeting will look at motivations and state of the art methods of ground truth extraction (reference data labeling). You will be introduced to manual, semi automated and automated methods and also to statistical modeling of an autonomous driving system which provides a basis for an annotation campaign. Automated methods section will have a special focus on machine learning technologies in ground truth extraction of objects from a lidar point cloud data.

Our colleagues Pavel Jiroutek, Jan Olšina and Miroslav Zima are happy to discuss with you on related topics and share with you ideas, with sandwiches and drinks following their presentations.

Date: Thursday 14. 6. 2018

Address:

VALEO R&D CENTER
Sazečská 247/2
108 00, Prague
Czech Republic

Schedule:

Valeo doors open [05:30 PM]
Presentation [06:00 PM]
Networking & Drinks [08:00 PM]

Sessions:

Role of Ground Truth in Automotive Projects – Pavel Jiroutek

Statistical Modeling of Validation Campaigns – Jan Olšina

Automated Ground Truth Extraction from Lidar Data – Miroslav Zima

Ground Truth Extraction ve vývoji systémů pro autonomní řízení

  Zajímájí vás technologie Ground Truth Extraction v automobilovém průmyslu?

Příští setkání Valeo Technical Evening se zabývá důvody vzniku a metodami Ground Truth Extraction, jinými slovy označování referenčních dat. Představíme vám manuální, poloautomatizované a plně automatizované metody a statistické modelování pro systémy autonomního řízení, které mohou být použity pro anotaci nahrávek dat z jízdy testovacího auta. U automatizovaných metod budeme mluvit o technologiích strojového učení při zpracování objektů pocházejících z měření senzoru typu Lidar.

Naši kolegové Pavel Jiroutek, Jan Olšina a Miroslav Zima s vámi rádi podiskutují na související témata a podělí se s vámi o nápady při dobrém občerstvení po jejich prezentaci.

Datum: čtvrtek, 14. 6. 2018

Adresa:

VALEO R&D CENTRUM
Sazečská 247/2
10 800, Praha
Česká republika

Program:

[17:30] otevíráme
[18:00] prezentace a diskuze
[20:00] networking a občerstvení

 

Prezentace:

Role technologie Ground Truth v automotive projektech – Pavel Jiroutek

Statistické modelování validačních kampaní – Jan Olšina

Automatizovaný způsob Ground Truth Extraction na základě měření senzory typu Lidar – Miroslav Zima

Registrer to Newsletter Registrujte se k Newsletteru