Jak se testují auta či tramvaje pro budoucí autonomní jízdu?

Na dalším z Valeo technických večerů se budeme zabývat testováním autonomní jízdy. Ať už se jedná o prostředky hromadné dopravy nebo osobních aut, je potřeba se připravit na budoucnost a až přijde čas, vypustit do provozu pouze spolehlivá řešení dopravy.
Jako první se o Vaši pozornost postará Maymoon Yahia, který vede globální systémovou validaci za společnost Valeo.

Autonomní a vysoce automatizovaná auta představují velkou část příští automobilové revoluce. Aby byla zajištěna jejich bezpečnost a účinnost jejich funkcí, procházejí tyto vozy velmi důkladnou fází testování. To zahrnuje shromažďování velkého množství dat ze silnic a testovacích polygonů, zpracování dat a vyhodnocování úspěšnosti systému až po homologaci systému a certifikaci pro dané úrovně automatizace.
Kromě toho se virtuální testování stává nástrojem pro trénování algoritmů a pokrytí krajních situací, kterých nelze bezpečně dosáhnout testováním v normálním provozu. Kombinace validace ve virtuálním a reálném světě může pokrýt celou řadu systémových funkcí a bezpečnostních požadavků včetně FuSa (Functional Safety) a SOTIF (Safety of The Intended Functionality). Robustnost nástrojů a korelace modelu s reálnými daty je klíčem ke správnému výkonu a spolehlivosti systému. Definování, výběr a zpracování správných dat se stává velkou výzvou s rostoucí složitostí systémů a přísnějšími regulačními požadavky.
Téma večera bude zúženo na „Jak definovat metodologii validace a nástroje pro autonomní systémy úrovně 3 a dále“.
Základy Valeo System Validation Platform byly: automatizace, standardizace, virtuální validace, správa velkých dat, validace nástrojového řetězce a pokročilé ověřování systému.

Dalším hostem bude Michal Pochmon, technický ředitel a vedoucí implementace ve Škoda Digital, který bude mluvit o budoucnosti tramvají a jejich autonomie. Začne rekapitulací skutečného stavu protikolizního systému ve skupině Škoda. Bude do hloubky analyzovat vizi budoucího vývoje autonomních tramvají. Antikolizní systém pro tramvaje je jednou z předních funkcí, která je zásadní v době rostoucí hustoty dopravy ve větších městech. Bude mluvit o fázích a způsobech testování. A nevynechá ani ukázku simulátoru a budoucí možnosti ověřování.

Naše setkání zakončí Tomáš Svoboda z ČVUT, který se na zmíněnou problematiku podívá z akademického hlediska. Budeme se soustředit na problematiku weakly supervised machine learning. Úplná anotace dat je typicky potřebná pro trénování algoritmů strojového učení. Představme si, že anotování každého pixelu obrázku je tak složité, že není možné udržovat tempo s požadavky na validaci a testování. Místo kompletní anotace dat můžeme využít vzdáleně souvisejícího zdroje anotací. V této přednášce se budeme zaměřovat na znalosti trajektorie nahrávacího vozidla. Ukážeme si, jak zahrnout fyzikální omezení plynoucí z kinematiky vozidla pro učení prediktoru profilu terénu. V druhé části budeme diskutovat zahrnutí dynamického modelu.

Datum: Úterý 04. 10. 2022

Adresa:

Valeo R&D centrum
Sazečská 247/2
108 00 Praha
Česká republika
nebo online

Program:

[17:30] Otevíráme R&D centrum pro návštěvníky
[18:00] Jak definovat metodologii validace a nástroje pro autonomní systémy úrovně 3 a vyšší (Maymoon Yahia - Valeo)
[18:30] Jak se vyvíjí autonomní řízení tramvaje? (Michal Pochmon - Škoda Transportation)
[19:00] Vidění pro roboty a autonomní systémy (Tomáš Svoboda - ČVUT)
[19:30] Diskuze a občerstvení

Registrace na tento technical meetup

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Přeji si dostávat informace

Registrer to Newsletter Registrujte se k Newsletteru